Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Początek roku na Stacji

Z początkiem roku kalendarzowego, po otrzymaniu pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej, rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem pasa technologicznego pod budowę linii 110 kV i 400 kV. Prace związane z wycinką drzew pod planowane linie i słupy energetyczne są na końcowym etapie. W ramach rozliczenia, pozyskane z wycinki drewno przekazywane jest właścicielom działek, przez które przebiega inwestycja.

Trwają budowy tymczasowych dróg dojazdowych do stanowisk słupów linii 400 kV oraz instalacja mikropali fundamentowych pod niektórymi stanowiskami obu linii. 

W ramach całej inwestycji, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, nad częścią stanowisk obu linii wykonywany jest nadzór archeologiczny oraz nadzór saperski. Nie znaleziono żadnych szczątek archeologicznych ani niewybuchów.

Linia 110 kV zostanie przebudowana, odcinek linii będzie budowany jako linia napowietrzna, a część przechodząca pomiędzy pasem linii 400 kV zostanie poprowadzona pod ziemią i istniejące słupy zostaną częściowo zdemontowane.

Początek prac budowlanych zaplanowany jest na połowę lutego. Prace wykonywane będą pod ciągłym nadzorem archeologicznym. 
Powrót