Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Październik na Skawinie

W ostatnim czasie na SE Skawina kończą się prace związane z trzema etapami – rozdzielnią, infrastrukturą i demontażem. Droga na terenie stacji została już wylana, zamontowane zostały krawężniki, kostka brukowa, dokończone zostało również ogrodzenie. Zamontowany został również System Ochrony Technicznej, zawierający system alarmowy, przeciwpożarowy oraz kontrolę dostępu. Mikroniwelacja terenu została ukończona, trawa jest zasiana. 

Budynek sprężarkowni rozdzielni 220kV został wyburzony a teren po nim wyrównany. 

W ramach rozdzielni 220kV zakończono modernizację ostatniego pola odłącznikow stacjonujących. Kanały zostały wyremontowane oraz wysprzątane. Do ukończenia pozostały trzy ostatnie pola które zostaną pomalowane i zabezpieczone przed korozją. Następnie rozdzielnia 220kV może zostać zgłoszona do końcowego odbioru. 
Powrót