Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Luty na Stacji Skawina

Z końcem lutego, przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków, zakończono wszystkie niezbędne wycinki na terenie inwestycji. Zasadniczą częścią prac w tym miesiącu było przygotowywanie stanowisk pod budowę fundamenty słupów dla linii 400 kV i 110 kV.  

 

Na stanowisku nr 2 linii 400 kV i stanowisku nr 3 linii 110 kV zakończono już prace budowlane budową mikropali pod fundamenty. Sukcesywnie odbywają się również próby na wyciąganie wykonanych już pali. Proces ten służy sprawdzeniu wytrzymałości pali, na której ustawiony będzie fundament słupa. Do wylewania betonu przygotowane zostały stanowiska nr 4, 5, 6 linii 110 kV.

 

 

W lutym trwały prace ziemne związane z ułożeniem nowych linii kablowych SN 15 kV linii potrzeb nietrakcyjnych oraz 3 kV, która zasila sieć trakcyjną PKP. Dotychczasowa linia napowietrzna w części inwestycji koliduje z planowanymi liniami 400kV i 110 kV, dlatego zostanie rozebrana i poprowadzona kablami ziemnymi. Przepięcie zasilania nastąpi w I połowie marca.

    

Rozpoczęto również prace ziemne związane z budową fundamentów na stanowisku nr 9 i 10 budowanej linii 400 kV. 
Powrót