Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Jesień na Stacji Elektroenergetycznej Skawina

Wrzesień i październik to finisz ostatnich prac na linii 400 kV. Prace budowlane zakończyły się  w I połowie listopada, po czym nastąpiły ostateczne odbiory przeprowadzone przez Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Próby napięciowe na wszystkich 4 torach linii napowietrznej 400 kV przebiegły pomyślnie. Linia 400 kV wraz z powstałą na wcześniejszym etapie rozbudowy Stacji Elektroenergetycznej Skawina rozdzielnią GIS 400 kV zostały już włączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wszystkie drogi technologiczne, które powstały na potrzeby realizacji inwestycji, zostały zlikwidowane a teren zniwelowany i uporządkowany. Trwa również zwrot właścicielom prywatnym i instytucjonalnym nieruchomości, których czasowe zajęcie było konieczne dla sprawnego przebiegu robót budowlanych.

Jednym z etapów inwestycji było zlikwidowanie kolizji linii 400 kV z istniejącymi liniami 110 kV. Linię w nowym śladzie relacji Skawina - Huta Skawina tor 2 – Szaflary uruchomiono w maju bieżącego roku, natomiast we wrześniu prąd popłynął przebudowaną linią 110 kV relacji Skawina Huta – Rabka/Szaflary. Likwidacja kolizji w ramach inwestycji obejmowała również przebudowę linii średniego i niskiego napięcia należących do różnych operatorów m.in. Tauronu, PKP czy też NPA Boryszew. Trwają jeszcze prace ziemne, związane z likwidacją ostatnich kolidujących z linią napowietrzną instalacji, m.in. przebudowywany jest gazociąg wysokiego ciśnienia, należący do operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System. Prace potrwają ok. 3 - 4 tygodnie.

Newralgicznym punktem realizacji inwestycji było wpięcie nowej linii 400 kV o istniejącej linii relacji Tucznawa / Byczyna – Tarnów / Rzeszów, ponieważ wymagało to czasowego wyłączenia zasilania na tej linii. Wszystkie prace przyłączeniowe przebiegły sprawnie i zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem.
Powrót