Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Teren zajmowany przez stację po rozbudowie nie powiększy się, a prace prowadzone będą w granicach obiektu. W praktyce oznacza to, że ani poziom pól elektromagnetycznych, ani dźwięk jaki towarzyszy pracy stacji nie wzrośnie poza granicami stacji.

Należy również dodać, że wykonawca przed uruchomieniem stacji zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności faktycznego oddziaływania rozbudowanego obiektu z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Powrót