Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy oprócz rozbudowy stacji budowane będą inne obiekty?

Tak, do stacji zostanie doprowadzony 3,5 kilometrowy odcinek dwóch biegnących równolegle linii 400 kV. Budowa nowego odcinka linii wiąże się jednak z koniecznością przebudowy istniejących dziś na jej trasie linii 110 kV - część z nich zostanie zdemontowana, a następnie wykonana w technologii kablowej (poprowadzona pod ziemią).




Powrót