Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Co ostatnio działo się na Stacji Skawina

Słoneczna pogoda sprzyjała postępowi prac na Stacji Elektroenergetycznej Skawina. Obecnie główny ciężar prac spoczywa na ekipach zajmujących się montażem pionowym i poziomym konstrukcji słupów elektroenergetycznych.

Na stanowisku nr 1 linii 400 kV zakończono montaż słupów o konstrukcji rurowej. Każdy z nich przeznaczony jest dla jednego z 4 torów realizowanej linii. Na pojedynczy tor składają się 3 przewody fazowe wykonane za pomocą przewodów AFL jako wiązka trójprzewodowa wraz z przewodami odgromowymi. Bezpośrednio z słupów na stanowiskach nr 1, linia 400 kV zostanie wprowadzona bramkami do Stacji Elektroenergetycznej Skawina.

Na stanowiskach nr 4 i 6 zakończono montaż poziomy konstrukcji słupów, natomiast na stanowisku nr 3 montaż ten dobiega końca. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż pionowy, w wyniku którego stanie 6 słupów.

Trwają pracę przygotowawcze do przebudowy kolidującej z budowaną linią 400 kV, linii 110 kV relacji Skawina Huta -  Rabka/Szaflary. Gotowy jest słup na stanowisku nr 2 zarówno w części napowietrznej jak i odbywającej się systemami kablowymi. W najbliższym czasie zostanie wyłączone zasilanie linii idącej w starym śladzie, dzięki któremu będzie można przebudować ostatnią z kolidujących linii Wysokiego Napięcia z linią 400 kV.

Pomiędzy stanowiskami nr 7 do 10 zakończono montaż przewodów na torach nr 3 i 4, natomiast aktualnie montowane są przewody na torach nr 1 i 2.

Na stanowiskach nr 11 linii 400 kV, które będą włączeniem do linii Byczyna – Tarnów oraz Tucznawa – Rzeszów, wykonane zostały fundamenty terenowe. Trwają ostatnie prace ziemne, polegające m.in. na wyrównywaniu terenu. Jesienią na fundamentach zostaną ustawione słupy elektroenergetyczne na których zostaną postawione słupy będące wcięciem w istniejącą linię 400 kV. 
Powrót