Zobacz również stację Byczyna

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Aktualności
Pytania mieszkańców
Tak, w 2010 roku wprowadzone zostały zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina.
więcej
Nie – mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Skawina zostanie zapewnione stabilne zasilanie.
więcej